Guide mäklare - Växjö

Swedbank Kommersiella fastigheter ABlogo

Företagsnamn:Swedbank Kommersiella fastigheter AB
Gatuadress: Storgatan 20
Postnummer: Box 459
Ort: Växjö
Telefon:076-885 85 70
Hemsida:Swedbank Kommersiella fastigheter AB


Presentation: Swedbank Kommersiella fastigheter AB

Vår affärsidé är att via ett antal lokala fastighetsmäklare kunna erbjuda fastighetsägare hjälp att köpa eller sälja kommersiella fastigheter. Genom en stark lokal förankring kan vi de olika lokala marknaderna samtidigt som vi hittar rätt köpare genom det nationella kontaktnätet. Varje år säljer vi ca 100 kommersiella fastigheter eller fastighetsbestånd till ett värde av ca 1 miljard kronor.

Swedbank Kommersiella fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB. Verksamheten drivs under bankens varumärke i ett franchisekoncept.

webbplats Swedbank Kommersiella fastigheter AB